Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Circuit Assistencial

El centre del Circuit Assistencial en Salut Mental li correspón al CAPS que és qui centralitza l´atenció i gestió dels casos i planifica les intervencions preventives, rehabilitadores i de promoció de la salut mental. També centralitza les activitats formatives i les intervencions amb les institucions polítiques i socials.