Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Equip Inserció Laboral EIL

L'Equip d'Inserció Laboral, de la Comunitat Terapèutica del Maresme, és un servei comarcal que ofereix itineraris individualitzats per a la inserció sociolaboral de persones amb trastorn en salut mental per tal d'afavorir l'accés al mercat de treball.

L'objectiu és facilitar la inserció de la persona a l'empresa ordinària i afavorir el manteniment del lloc de feina.

Les accions que desenvolupa l'EIL són: Acollida pel diagnòstic ocupacional, Orientació professional, Club de la feina i Grup de Tècniques de Recerca Activa de Feina, Grup de Competències Transversals, Prospecció d'empresa, Pràctiques laborals i Seguiment post inserció.

Coordinador EIL: Raül Muñoz Garcia

L'EIL gestiona i desenvolupa les seves accions en dos punts d'actuació a la comarca del Maresme:

Programes que gestiona l'EIL:

  • OTL Maresme, mitjançant el Consell Comarcal del Maresme que concerta amb la Diputació de Barcelona. També hi col·labora l'ajuntament de Premià de Mar i l'Ajuntament de Pineda de Mar amb cessió d'espais.

OTL
OTL
Diba
Diba

CComarcal
CComarcal
Aj Premià
Aj Premià
Aj Pineda
Aj Pineda
  • SIOAS (Serveis Integrals d'Orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental). Programa cofinançat  pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Unió Europea (Fons Social Europeu – L'FSE inverteix en el teu futur).

CTM
CTM
UE
UE

Dep treball
Dep treball
Aj Pineda
Aj Pineda