Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Història

Fa més de trenta anys, un grup de professionals provenint de pràctiques assistencials diverses, però tots compromesos amb la transformació de l'atenció psiquiàtrica a Catalunya, que aleshores estava centrada en l'atenció manicomial, i alguns recursos en la Seguretat Social, varen encetar una experiència de donar una atenció al malalt mental personalitzada, sense la desvinculació ni l'aïllament que l'internament manicomial imposava, comptant amb els elements psicoterapèutics i rehabilitadors que la malaltia mental necessita.

L'experiència s'inicià amb una casa per a pacients psicòtics joves a Malgrat de Mar, a l'any 1977, de caràcter privat, que a l'any 1981 va ser incorporada a la xarxa pública arran de Pla de Reforma Psiquiàtrica de la Diputació de Barcelona, titular aleshores de l'atenció psiquiàtrica a Catalunya, ja que el seu ideari corresponia al de la reforma.

A partir d'aquest moment, es va anar desplegant una sèrie de recursos assistencials, que es van afegir a l'hospitalització de pacients en règim total i parcial a Malgrat: el Centre de Salut Mental del Maresme Nord a l'Hospital de Calella i la Unitat de Rehabilitació i Reinserció a Arenys de Munt.

Més tard, es va iniciar l'activitat del Centre Salut Mental Infantil i Juvenil a Calella i del Centre de Salut Mental al Masnou, a més de l'atenció a les Urgències de tota la comarca a l'Hospital de Calella.

Amb la incorporació de la Salut Mental al Servei Català de la Salut, el desplegament dels serveis ha variat amb la inclusió del Consorci Sanitari del Maresme i ha augmentat els recursos, especialment pel que fa a la rehabilitació tant a la Comunitat Terapèutica del Maresme, com al Centre de Formació i Prevenció que ja desenvolupava activitats d'aquesta mena.

D'aquesta manera, s'ha anat creant equipaments Sanitaris, de Benestar Social, de Treball i d'altres, depenent de la Diputació de Barcelona o de fons europeus.

En l'actualitat, la Comunitat Terapèutica del Maresme, és una societat cooperativa catalana laboral, constituïda per un col·lectiu d´uns cent professionals, que es dedica a l'atenció de la malaltia mental en diferents nivells assistencials, en la comarca del Maresme, en onze recursos assistencials diferents.

És una entitat proveïdora de serveis de salut mental de caràcter públic, concertada amb el Servei Català de la Salut i també amb el Departament d´Acció Social i Ciutadania i el Departament de Treball. El seu àmbit d'actuació és la comarca del Maresme, on presta els seus diferents serveis de forma sectoritzada.

Aquests serveis mantenen una vinculació funcional en els circuits assistencials en salut mental del Maresme, Maresme Nord, Maresme Centre i Maresme Sud, on també hi participen serveis de les altres dues empreses proveïdores del Maresme (el Consorci Sanitari del Maresme i el Centre de Formació i Prevenció), per tal de garantir la continuïtat assistencial dels malalts mentals, mitjançant la coordinació i la complementarietat dels serveis.

Estan també articulats amb els equips d'atenció primària de salut (EAP) dels Centres d'Atenció Primària de Salut de totes les Àrees Bàsiques de Salut del Maresme Nord i del Maresme Sud. També amb els Serveis Socials de Base dels Ajuntaments del territori i altres entitats administratives i ciutadanes del territori.

El model assistencial de la Comunitat Terapèutica del Maresme, és una atenció centrada en el subjecte, territorialitzada, amb una visió bio-psico-social i per tant amb un abordatge interdisciplinari i comptant amb els recursos de la comunitat, el que representa una atenció comunitària i per tant el seu objectiu és la integració del malalt mental en el sí de la comunitat i la millora de la seva qualitat de vida.

És membre fundadora de Fòrum Salut Mental, associació d'entitats de servei públic i concertades amb l'Administració, on tots els seus membres comparteixen model assistencial i objectius terapèutics.

També és patró de la Fundació Privada Molí d'en Puigvert, que desenvolupa una variada gamma d'activitats rehabilitadores centrades en la capacitació i reinserció laboral del malalt mental.