Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Cooperació amb Nicaragua

La Comunitat Terapèutica del Maresme lidera un projecte de cooperació internacional a Bluefields, Nicaragua. Aquest projecte s'ocupa de donar atenció en salut mental i addicions al territori de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), en la costa caribenya de Nicaragua,  aproximadament uns tres-cents mil habitants. El CAPS ( Centro de Atención Psico Social ) és l'únic recurs en atendre problemes de salut mental de la Región.

L'any 2010 varem editar un llibre que explica el desenvolupament del projecte des dels  seus inicis l'any 2002 fins el 2010.

El model d'atenció aplicat es correspon amb un model de psiquiatria comunitària i la disposició dels recursos planificats es correspon amb el model desplegat a Catalunya.

El CAPS, a modus d'un Centre de Salut Mental, és el centre del circuit i està vinculat amb els "Puestos de Salud" on es dona atenció primària en salut.

És a dir, el CAPS s'encarrega de tasques de promoció de la salut, de prevenció en temes concrets i de la tasca d'atenció ambulatòria. En el mateix local, però en espais diferents, hi existeix el Centre de Dia on són atesos pacients TMS que requereixen un treball rehabilitador.

En el CAPS també s´atenen les addicions amb un programa específic proporcionat i dirigit pels professionals de la Cooperativa de Treballadors Ventall. Es fan programes de prevenció a les Escoles de Bluefields.

En projecte està la construcció d'una Comunitat Terapèutica, és a dir, un recurs a qui li correspondria l´l´hospitalització de malalts subaguts o de malalts amb una addicció que requereixin un temps hospitalari d´estades mitges i un abordatge bio-psico-social.

Les Urgències i els pacients que requereixen un llit d'aguts són atesos en l'hospital de Bluefields on ara està previst desplegar quatre llits permanents per a pacients aguts.

Les més llargues hospitalitzacions, o bé les hospitalitzacions que requereixen una contenció més important, són derivades a l´Hospital Psiquiàtric de Managua.

El CAPS participa activament en la formació en salut mental de les alumnes de l´Escola d´Infermeria de la BICU on fan una estada les alumnes de 2on i 3er curs.

En el CAPS i per un pacte amb el Ministeri de Governació y de Justícia es desenvolupa un programa de prevenció i atenció a les víctimes de violència familiar.

També un programa de prevenció del suïcidi en contacte amb el Gobierno Regional.

En aquests moments, l'equip multidisciplinari del CAPS composat per personal nicaragüenc ha estat en termes de pressupost, majoritàriament assolit pel MINSA, Ministerio de Salud de Nicaragua, les instal·lacions i el seu manteniment per l´Alcaldia de Bluefields. Aquest fet garantitza la seva continuïtat i ara és un referent en tota Nicaragua. Possibilita, a més, que les aportacions de la cooperació es destinin a complementar l´equip, a crear i ampliar les funcions desenvolupades i aprofundir en la formació de l´equip i en les actuacions en la comunitat i les seves institucions.

La CTM envia periòdicament professionals per a garantir la formació de l'equip i per introduir objectius de millora i de relació amb les autoritats locals. A la vegada per participar en actes científics o de divulgació i consolidació del projecte en diferents localitats i plataformes de Nicaragua.