Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Nens i adolescents

 Els problemes psíquics també apareixen en els nens i adolescents, i poden pertorbar el seu desenvolupament i un harmònic pas cap a la vida adulta. Poden anar des de les conseqüències de petites disfuncions subjectives familiars, fins a malalties greus que afecten al nen o adolescent.

Nena. Francesc Domingo
Nena. Francesc Domingo
Si bé, al llarg de tota aquesta etapa és possible que apareixien trastorns psíquics, hi han alguns moments d'especial vulnerabilitat. Això pot passar per moments evolutius especials, o bé per situacions personals, o de l'entorn singular que augmenten la vulnerabilitat.
 

Són d'especial atenció els esdeveniments sorgits en la primera infància i en l'adolescència, dos moments evolutius que per les implicacions que tenen en el desenvolupament psíquic, han de ser objecte d'especial atenció. Les alteracions que poden sorgir en aquestes dues etapes, poden indicar un trastorn de la salut mental.

Per exemple, durant la primera infància és quan es poden detectar trastorns mentals greus, com l'autisme i psicosis infantils, o bé retardaments específics del desenvolupament.

En l'etapa adolescent és quan poden aparèixer trastorns psicòtics, trastorns de l'alimentació, trastorns greus de conducta i consum de tòxics.