Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Recursos al Maresme

Qui viu al Maresme i cregui que necessita algun tipus d'atenció en salut mental:

 • Anar al metge de capçalera o al pediatra i explicar-li el tipus de problema o la preocupació que s'ha creat
 • El metge de capçalera o pediatra  farà la primera atenció i si el cas ho requereix
 • derivarà cap al Centre de Salut Mental Adults que correspongui per territori:
  • Maresme nord :   Centre de Salut Mental Maresme Nord a Calella
  • Maresme sud :   Centre de Salut Mental Maresme Sud a El Masnou
  • Mataró i municipis veïns :   Centre de Salut Mental  de Mataró
 • o en cas d'infants i adolescents derivarà a Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil:
  • Maresme nord :   Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil Maresme Nord a Calella
  • Mataró i municipis veïns :  Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Mataró
 • Si la necessitat d'atenció és URGENT ha de dirigir-se també al metge de capçalera.
 • Si l'atenció urgent es necessita durant les nits o en caps de setmana dirigir-se directament a Urgències de l'Hospital de Mataró
 • Si ja està en tractament en algun Centre de Salut Mental però necessita atenció Urgent dirigir-se al Centre de Salut Mental corresponent    

Una vegada en tractament en el CSMA o en el CSMIJ, si és un infant, en cas de necessitat per les característiques de la persona o de la malaltia, podrà ser derivat a una hospitalització parcial (hospitalitzat durant el dia i a la nit torna a casa), podrà ser derivat a una hospitalització amb llits fins que el període de crisi cedeixi, podrà ser derivat a recursos rehabilitadors o bé socials.

Tant en l'atenció a l'adult com a l'infant existeixen en el Maresme una sèrie de recursos especialitzats en salut mental que coordinats entre sí, ofereixen atenció a la persona en els diferents moments i necessitats de la seva malaltia.