Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Servei de Rehabilitació Comunitària Maresme Nord

La rehabilitació psicosocial és una pràctica que ha d'estar present en tot el decurs de l'assistència a la malaltia mental. La pèrdua d'habilitats o capacitats per les exigències de la vida diària, per fer-se càrrec dels diversos tractaments o per a mantenir totes les funcions psíquiques són habituals en les malalties mentals greus especialment si aquestes s'allarguen en el temps. Sovint aquestes discapacitats apareixen molt precoçment i s'han d'anar tractant en els diferents contactes que el pacient té amb els serveis sanitaris, siguin especialitzats no.

Però quan aquestes discapacitats són més importants i afecten a tota la persona o a aspectes significatius i al seu entorn calen equips, programes o recursos específics en la rehabilitació psicosocial que actuïn conjuntament amb el Centre de Salut Mental.

El Centre de Dia i la seva evolució el Servei de Rehabilitació Psicosocial té cura del restabliment de les habilitats perdudes, d'acoplar l'entorn familiar i comunitari a les possibilitats del pacient.

Habitualment la derivació cap al Centre de Dia es fa des del Centre de Salut Mental.

Per a pacients del Maresme Nord la derivació usual és cap a:

Servei de Rehabilitació Maresme Nord Adults

Pas de la Ginesta, s/n
08389 Palafolls
Tel. 93 764 05 18
Fax. 93 764 31 94
src@ctm-salutmental.com
Coordinadora: Lluïsa Bosch Salgado

Servei de Rehabilitació Maresme Nord Joves

C/Anselm Clavé 101
08370 Calella
Tel. 93 766 53 01/606 362 867
src@ctm-salutmental.com
Coordinadora: Lluïsa Bosch Salgado

Para pacientes del Maresme Sud la derivació usual és cap a:

Centre de dia Premià de Mar

Passatge Burriac, 3
08330 Premiá de Mar
Tel. 93 751 14 22
Fax: 93 755 36 05
cd.burriac@cenforpre.org
 

Per a pacients del Maresme Central la derivació usual és cap a:

Centre de dia Maresme

C/ Muntanya, 79
08304 Mataró
Tel. 93 757 97 99
Fax. 93 755 36 05
cd.maresme@cenforpre.org