Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Habitatge

L'habitatge és un aspecte molt important de la inserció social de qualsevol persona i per tant, de les que tenen una malaltia mental. Sovint aquestes persones el perden i mitjançant un habitatge protegit poden recuperar autonomia.

L'habitatge protegit pot anar des de l'anomenat suport a la llar (PSALL) que consta d'un suport al pacient en el seu habitatge habitual; la llar amb suport que són pisos o cases assistides on conviuen alguns pacients i la llar residència on el grau de suport és més gran i el pacient conviu amb un nombre més gran de pacients i té les condicions màximes de suport.

En el Maresme hi han diferents llars amb suport (Mataró, Premià i Malgrat) i hi ha una Llar residència (Malgrat).

Les LLARS AMB SUPORT  són un servei d'acolliment residencial, integrat a la comunitat, que permeten a algunes persones amb Trastorn Mental Sever (TMS) viure de forma autònoma però amb suport i supervisió . Dirigit a persones amb dificultats derivades de la malaltia mental i amb l'objectiu d'oferir una vivenda que permeti a l'usuari assolir diferents graus d'autonomia, millorant així la seva qualitat de vida i la reinserció en diferents àmbits.

Requisits:

  • Certificat de disminució igual o superior a 65%.
  • Edat entre 18 i 65 anys.
  • No necessitar atenció sanitària permanent o continuada.
  • Capacitat per a realitzar les AVD's amb supervisió externa.
  • Vinculació als serveis rehabilitadors.

Per accedir-hi cal adreçar-se al CSMA de referència.

Directora Assistencial: Emma Nuñez Jacas

C/Passada 44-46                     
Tel. 93 765 59 40                                      
Fax. 93 761 99 24                     
08380 Malgrat de Mar              

Torrent Can Gaio, 17
Tel. 93 555 55 54   
A/e: llar-suport@ctm-salutmental.com   
08320 El Masnou  

Imatges i videos

Habitatges - Llars amb suportHabitatges - Llars amb suportHabitatges - Llars amb suportHabitatges - Llars amb suport