Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Què hem de saber?

Com hem dit, degut a factors de la nostra constitució biològica, dels efectes o peculiaritats psicològiques, o a la nostra realitat social i, el més freqüent, a una combinació dels tres factors, poden originar-se malalties mentals que en diferent grau i intensitat afecten a les persones. Poden produir problemes en el funcionament psíquic dels afectats, alterant i malmetent la seva vida de relació amb ell mateix i amb les persones que l´envolten, alterant la percepció de la realitat o la possibilitat de sostenir activitats satisfactòries.

La malaltia mental s´ha d´entendre com un fenomen biològic, psicològic i social i no només com una alteració biològica, ja que, més enllà de la seva causa, afecta de diferent manera, segons quina sigui la malaltia, als tres factors. És a dir, és la persona en el seu conjunt la que està afectada.

Sovint la malaltia mental, especialment la que és greu, tendeix a allargar-se en el temps, és a dir, a tornar-se una malaltia crònica. És en aquestes circumstàncies, que la malaltia provoca les més fortes afectacions, en l´ordre personal, familiar i social.

Antigament, les persones amb malaltia mental eren aïllades i confinades en Manicomis, ja que se´ls hi suposava una impossibilitat de millora i un risc social, especialment pel que fa a la por a la violència que se´ls hi atorgava. Habitualment els Manicomis estaven lluny del lloc de residència i els tancament eren per llargs períodes de temps o de per vida. També els tractaments eren agressius i la pèrdua del contacte amb la família i amb el seu entorn marcaven el futur d´aquestes persones que, en la major part dels casos era tràgic.

Actualment, se sap que la malaltia ha de ser tractada com una malaltia més, amb les consideracions al començament esmentades i que el pacient ha de perdre el mínim contacte possible amb el seu medi habitual. Els tractaments han de ser breus, especialment els que comporten hospitalització; han de ser el més precoces possibles i, en cas necessari, han de comptar amb un treball rehabilitador. En tots els casos s´ha de tenir com a objectiu la inserció social i la millora de la qualitat de vida.