Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Fundació Privada Molí d'en Puigvert

La rehabilitació laboral és la part de la rehabilitació psicosocial que s'ocupa dels aspectes relacionats amb el treball, des de l'habilitació per a treballar, l'aprenentatge de recerca de feina, la prospecció de treball protegit, la inserció en un lloc de treball, la creació i manteniment de llocs de treball en empreses de treball social, etc.

El treball és una eina d'inserció social de primer ordre per a la normalització de la vida; també és eina d'estabilitat, de recuperació i de potenciació d'habilitats i de consolidació d'un projecte vital individual.

En definitiva, la inserció o reinserció sociolaboral és per a un nombre important de persones amb malaltia mental un pas decisiu en la millora de la seva qualitat de vida.

Tanmateix, cal tenir cura del moment de la malaltia i de les capacitats i disponibilitats de cadascú, per a valorar el "cóm", el "quan" i el "on" s'inicia el recorregut en el món del treball i sobretot tenir molt clar els objectius que es pretenen assolir.

També cal tenir en compte que moltes de les iniciatives laborals han de tenir un contingut i uns objectius que puguin ser viables en el mercat del treball normalitzat, de vegades representa un esforç de gestió i de bon quefer en l'organització empresarial d'aquestes iniciatives.

Per part del pacient també fa part del procés rehabilitador assumir les seves responsabilitats i la disciplina necessària per a desenvolupar un treball en un nivell d'exigències variable però que, en el seu conjunt ha de respondre a les necessitats de rendibilitat adequades.

El prelaboral i el Centre Especial de Treball són dos dels aspectes de la inserció laboral que estan a càrrec de la Fundació Molí d´en Puigvert (www.fundaciomoli.org ) i fan referència a:

  • Servei Prelaboral: s'ocupa de la capacitació i habilitació per a iniciar un itinerari d'inserció laboral, sigui en una activitat laboral amb suport o en una activitat laboral ordinària. És un servei concertat amb el Departament de Treball de la Generalitat i en aquests moments hi han 30 places. Es tracten temes de motivació, formació, orientació professional, ensinistrament en hàbits i habilitats laborals, recerca de feina, etc.
  • Centre Especial de Treball (CET): s'encarrega de proporcionar una ocupació el més normalitzada possible en el context d'una empresa amb suport. El vincle amb la CET és mitjançant un contracte de treball remunerat i potencia en el pacient tot allò que el treball promou en la nostra societat i en els processos rehabilitadors.

Les activitats estructurades en aquest moment són de jardineria, producció agroalimentària, forestal, obra i manteniment urbà, neteja industrial i comerç.

Ambdues estructures tenen seu a:

Fundació privada El Molí d'en Puigvert
Fundació privada El Molí d'en Puigvert

FUNDACIO PRIVADA MOLÍ D'EN PUIGVERT”
Gorg d'en Puigvert, 1
08389 Palafolls
Tel. 93.115.50.60 – fax. 93.764.16.87
info@fundaciomoli.org
www.fundaciomoli.org
Gerent: Miguel Angel Ruiz Diaz