Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Associacions

"Normalitzar" la vida

La inserció social i la lluita contra l'estigma de la malaltia mental són els dos punts que han de centrar els esforços per a la "normalització" i la millora de la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental.

Més enllà de les tasques terapèutiques que puguin realitzar els serveis de salut mental, hi ha tot un treball d'habilitació i de rehabilitació sobre la persona malalta que li ofereixi les eines necessàries per a poder manegar-se adequadament davant de les exigències que les relacions socials requereixen i a la vegada, un treball sobre la comunitat en general que permeti obrir llocs d'encontre i estableixi ponts de vinculació per a fer possible aquesta inserció.

La inserció social és part important en la millora del pacient i en la millora de la seva qualitat de vida.
La inserció social és responsabilitat de tots: sense la participació de tots plegats, pacients, familiars, personal sanitari, personal d'atenció social, empreses, Administracions, veïns, amics,ciutadans en general, no és possible una inserció respectant els seus plens drets com a qualsevol ciutadà.

Tots tenim un paper a jugar: les Associacions de Familiars donant suport a les famílies dels pacients i reivindicant un lloc social; les Associacions ciutadanes de tota mena, permetent la participació; les Administracions oferint oportunitats i promovent la reflexió sobre el tracte a la diferència; les empreses, oferint igualtat d'oportunitats; les Escoles, educant en la solidaritat i el respecte; els ciutadans en general arraconant els prejudicis i tendint la mà.

També tenen un paper important els mitjans de comunicació en la no divulgació d´enfocs discriminatoris que alimenten els mites sobre la malaltia mental, de la mateixa manera que el cinema i la literatura també ho pot fer.

Hi ha tot un ventall de possibilitats  de participació, de lectura, de convivència, de difusió, de compartir. Algunes de les quals estan exposades aquí.