Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Associacions ciutadanes

Al Maresme hi ha una quantitat molt important d'associacions ciutadanes dedicades a diferents activitats. Associacions esportives, culturals, socials, polítiques, veïnals, etc. existeixen en cada municipi i són entitats que possibiliten la convivència al voltant d'una activitat, d'un objectiu, d'una idea, etc.

Són entitats que afavoreixen la socialització i constitueixen veritables nusos del teixit comunitari.

Les associacions que la ciutadania organitza són els nusos de la xarxa comunitària, de la xarxa que ens sosté vinculats i pertanyent a una mateixa comunitat. Quantes més associacions hi hagin, més estreta és la malla i més ens podem sostenir vinculats, els uns amb els altres.

El Maresme és una de les comarques catalanes amb més associacions ciutadanes, és a dir, que té més possibilitats de sostenir els seus ciutadans, de sostenir les persones que tenen dificultats de vinculació i convivència. Per tant, és un teixit social amb moltes possibilitats de col·laborar en la inserció social d'aquells col·lectius amb risc d'exclusió, com el de les persona amb malaltia mental.

Hi han associacions en que la relació entre els socis és la seva base i hi han altres en que l'activitat que desenvolupen és la seva base. Ambdues poden ser de molta utilitat per a la rehabilitació del malalt mental.

Per que l'activitat pot generar aspectes rehabilitadors molt importants ( tant si son activitats esportives, culturals, socials, etc. ) i per què la socialització evidentment també pot generar allò que el malalt mental necessita: sentir-se pertanyent a un grup social, tenir unes relacions homologables a qualsevol ciutadà, ser un més de la comunitat.

Participar en una associació ciutadana pot ser una activitat rehabilitadora molt important.

Cal estimular la participació, dintre d'allò que el pacient considera adequat a les seves possibilitats i als seus desitjos. Cal plantejar-ho en les entrevistes amb els serveis sanitaris i socials.