Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

La qualitat de vida

Valorar la calidad de vida de una persona o tener como objetivo la mejora de la calidad de vida son ideas relativamente recientes en Salud Mental. 

Però s'han anat consolidant com un del objectius principals de tot tractament, fins i tot l'Associació Psiquiàtrica Americana planteja que la millora de la qualitat de vida és l'objectiu final del tractament en psiquiatria, més important que la millora clínica del pacient.

Caldria abans definir el que vol dir qualitat de vida i d'antuvi dir, que no és el mateix que nivell de vida. Aquest està relacionat directament amb el status socioeconòmic de la persona, mentre que la qualitat de vida està més relacionada amb el nivell de satisfacció de la persona, per una banda i amb el nivell d'assoliment de les condicions mínimes i drets per una altre.

Inicialment, en sanitat, la qualitat de vida era definida per una sèrie de criteris standard que eren establerts des de fora del pacient ( condicions de vida, materials i familiars, laborals i d'oci, etc. ) i, en la qualitat de vida lligada a la salut es consideraven les condicions objectives de salut i l'impacte d'aquestes en la seva condició de vida.

Amb el temps aquesta idea ha anat evolucionant i darrerament la mesura de la qualitat de vida és una combinació de factors objectius però posant l'èmfasi en els factors subjectius, en les vivències de la persona.

Les darreres escales que mesuren la qualitat de vida tenen en compte l'opinió del professional, de la família i les vivències del pacient.

La mesura de la qualitat de vida no només serveix per a valorar l'impacte de la malaltia en la persona sinó que passa a ser un objectiu a compartir amb el pacient, en el que el pacient ha de participar i determinar cap a on han d'anar els esforços terapèutics i rehabilitadors.