Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Centres de Salut Mental

Al voltant del Centre de Salut Mental gira el conjunt de recursos necessaris per atendre les malalties mentals.

El metge de família una vegada valorat el cas i una vegada donada la primera atenció, que en molts casos és la única necessària, pot derivar al pacient al Centre de Salut Mental del territori.

En aquest Centre especialitzat en salut mental i que està composat per psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials, infermers i administratius, el pacient serà valorat i tractat segons les seves necessitats, siguin psiquiàtriques, psicològiques o els seus requeriments d'ordre social.

En cas de ser un pacient amb una malaltia greu podrà ser inclòs en un programa anomenat programa TMS  (Trastorn mental Sever), que vetllarà per la continuïtat del tractament i oferirà al pacient la possibilitat d'un abordatge més intensiu.

En el Maresme hi han tres Centres de Salut Mental dedicats a pacients adults:

Centre de Salut Mental d'Adults Maresme-Nord
C/ Bruguera, nº 170-174, 1er pis.
08370 Calella
Tel: 93.754.52.44.
Fax: 93.754.56.17.
csm-mnord@ctm-salutmental.com
Coordinadora: Dra. Maribel Justo Simón


Centre de Salut Mental d'Adults Maresme-Sud
Torrent Can Gaio, 17, 1a planta
08320 El Masnou
Tel.93 555 55 54
Fax.93 540 45 43
A/e: csm-msud@ctm-salutmental.com
Coordinador: Dr. Joan Riera Serrano


Centre de Salut Mental d'Adults de Mataró
CRA. CIRERA 3 - 08304 MATARO ( annexa Hospital ) 
08301 Mataró
Tel.    93 758 28 04         
Fax. 93 758 28 08
A/e: fleoncio@csdm.cat