Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Hospitalització d'aguts

Quan el pacient pateix una crisi i es fa difícil romandre en el domicili o quan necessita un tractament més intensiu es pot indicar l´hospitalització en un Servei de pacients aguts.

Habitualment el pacient arriba a l´hospitalització d´aguts provinent del Servei d´Urgències.

Les hospitalitzacions en aquestes circumstàncies tenen com a objectiu reduir la crisi, diagnosticar la causa i fer un tractament adient tenint la possibilitat de recórrer si cal als diferents serveis d´un Hospital General.

Les hospitalitzacions són generalment d'estades curtes, d'aproximadament uns 30 dies, suficients per tractar la crisi i derivar a un tractament ambulatori o bé derivar a altre servei, Hospital de Dia o Hospitalització de Subaguts si requereix continuar hospitalitzat un temps més, una vegada reduïda la situació aguda de la crisis.

Els pacients de Masnou-Alella-Teià tenen sectoritzat per urgències l'Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) i l'hospitalització al Centre Emili Mira (Torribera).