Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

L'assistència

L'assistència a la salut mental es pot dividir en tres grans apartats:

  1. Promoció de la salut i prevenció: les mesures destinades a promoure la salut, potenciant accions i coneixements envers una millor salut, i mesures que intenten evitar l'aparició de la malaltia. Per exemple, una xerrada sobre Addicció a les Drogues, o donar suport a les persones de la tercera edat.
  2. Tractament:  les mesures destinades a tractar les malalties. En salut mental aquestes mesures poden actuar sobre el biològic (medicaments, per exemple), sobre el psicològic (psicoteràpia, per exemple) i sobre el social (crear condicions socials adequades, per exemple)
  3. Rehabilitació: les mesures destinades a tractar les conseqüències de les malalties, les anomenades seqüel·les.

De fet, en salut mental s'han d'aplicar mesures rehabilitadores ja des d'un primer moment, doncs les malalties mentals tendeixen afectar alguns funcionaments de la persona des d'un primer moment.

Per exemple, pot passar que en una primera crisi, s'hagi de fer un tractament medicamentós, i a la vegada s'hagi de plantejar una psicoteràpia, i també s'hagi de plantejar una estratègia per que el pacient segueixi prenent la medicació i participi en un club social per a millorar la relació social:  aquestes dues darreres mesures son rehabilitadores.

Els tractaments poden ser fets a nivell ambulatori (bé en el CAP, o bé en el Centre de Salut Mental), o poden necessitar hospitalització parcial (Hospital de Dia), o total (Hospital d'Aguts o Hospital de Subaguts, hospitalitzacions de més llarga durada).

La rehabilitació pot ser feta ambulatòriament, per exemple en els programes TMS dels Centres de Salut Mental, recomanant mesures, o bé controlant la presa de medicació, o pot ser feta en un Centre de Dia , dedicat a recuperar les habilitats primeres, i treballar els aspectes familiars i de l'entorn; en Residències o pisos protegits, quan es dona suport d'habitatge; en centres que tracten la rehabilitació laboral (OTL, Recorreguts , Pre laborals, Centres Especials de Treball, Empreses d'Inserció) que són mitjans de diferent funció, però amb la finalitat de preparar i possibilitar un treball per al malalt; en Clubs Socials, destinats a la socialització i moments d'oci de la persona malalta.

En alguns casos, cal donar un suport més important al pacient, fent-li un acompanyament intensiu i ajudant-lo a crear un projecte de vida, a establir relació amb la família i el seu entorn, a crear vincles, a complir els tractaments. Aquest treball rehabilitador s'anomena gestió de casos o seguiment individualitzat.