Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Mitjans de comunicació

Els mitjans de comunicació poden afavorir o, al contrari, desactivar els prejudicis que hi han sobre la malaltia mental, és a dir, l´estigma de la malaltia mental. Estigma que té a veure amb la irresponsabilitat, la incapacitat i la violència.

L´estigma és un obstacle a la inserció social del malalt mental.

És determinant que els mitjans de comunicació tinguin un comportament rigorosament ètic i curós en el moment de parlar de malaltia mental i de malalts.

La FEAFES divulgà un principi de Codi Ètic sol·licitant als mitjans de comunicació que ho tinguessin en compte.