Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

Empreses

El paper de les empreses

La responsabilitat social, que avui està tan de moda, és cosa de tots, i les empreses hi juguen un paper molt important. Es tracta de la contribució des de les empreses a construir una societat millor.

Treballar normalitza. I treballar en un entorn normalitzat afavoreix la integració social i laboral de les persones amb malaltia mental.

Les empreses han de pensar en el desenvolupament propi, des de la productivitat i la competitivitat, necessiten treballadors capacitats per a dur a terme la feina concreta. Des d'aquesta perspectiva poden contemplar la contractació de persones amb un perfil laboral que s'ajusti a les necessitats del lloc de feina.

Les empreses es poden beneficiar de bonificacions en la contractació de persones amb certificat de discapacitat i del suport que els ofereixen els serveis d'inserció laboral (des de l'anàlisi i descripció dels llocs de treball, la selecció de candidats, l'assessorament als supervisors/encarregats, fins a l'acompanyament i seguiment de la inserció) per tal de garantir la satisfacció tan de l'empresa com del treballador.

Què s'entén per una empresa socialment responsable?

 • que serveix a la societat amb productes útils i en condicions justes;
 • que crea riquesa de la manera més eficaç possible;
 • que respecta els drets humans amb unes condicions de treball dignes que afavoreixen la seguretat i salut laboral i el desenvolupament humà i professional dels treballadors;
 • que procura la continuïtat de l'empresa i si és possible, aconsegueix un creixement raonable;
 • que respecta el medi ambient;
 • que compleixi amb rigor les lleis, reglaments, normes i costums, respectant els legítims contractes i compromisos adquirits;
 • que procura la distribució equitativa de la riquesa generada.

Com poden col·laborar amb els serveis d'inserció laboral?

 • Valorar a aquestes persones en els processos de selecció propis.
 • Afavorir la contractació si el perfil de la persona s'ajusta a les necessitats de l'empresa.
 • Acollint persones amb pràctiques laborals (mitjançant conveni de pràctiques)
 • Contractar a les persones que han realitzat pràctiques laborals de manera satisfactòria i si l'empresa ha de cobrir un lloc de treball.
 • Donar a conèixer l'experiència de l'empresa, si ja hi col·labora.