Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat
 

Maresme Continuum, salut mental i servei a les persones.

Maresme Continuum, salut mental i servei a les persones, neix com associació, en forma d'aliança estratègica,  entre les entitats, Comunitat Terapèutica del Maresme,  Centre de Formació i Prevenció,  Fundació Molí d'en Puigvert i La Klosca-CET,  que presten diferents serveis assistencials en el sector públic, en el territori del Maresme, des de fa molts anys.
Divendres, 04/07/2014

El seu objectiu principal és establir una línia d'actuació única i comú, especialment en Rehabilitació Psicosocial, coherent amb la resta de l'atenció a la salut mental i el servei a les persones, recollint les necessitats particulars del Maresme per tal d'optimitzar els recursos existents, donar-los una unitat funcional i abastar el màxim possible en la continuïtat assistencial.

Aquesta unitat funcional dels recursos d'aquestes quatre entitats possibilitarà el seu objectiu fonamental, el continuum assistencial,  però també una racionalització dels recursos, el desenvolupament de programes comuns, la consolidació de l'oferta assistencial i obrir pas a iniciatives empresarials de inserció laboral.