Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat
 

I Congrés Ibero -brasiler de Patologia Dual i Comportaments Addictius

La CTM ha presentat una comunicació oral en el recentment celebrat “ I Congrés Ibero -brasiler de Patologia Dual i Comportaments Addictius”  , a la ciutat portuguesa de Coimbra .


L'objecte de la comunicació va ser presentar una proposta de model de treball entre dos serveis assistencials : un de la xarxa de salut mental ( Comunitat Terapèutica d'Arenys de Munt . Hospitalització subaguts ) i un altre de la xarxa de drogodependències ( Unitat d'Atenció a les Drogodependències . Centre d'Atenció i Seguiment Ambulatori )

Del 06/03/2014 al 08/03/2014

Es va utilitzar un símil amb els programes de '12 passos ' que alguns grups d'autoajuda han utilitzat històricament per al suport de l'abstinència en dependències alcohòliques . Nosaltres vam proposar el ' Programa dels 15 passos ' per il·lustrar un model de tractament en el qual s'integri el tractament del trastorn per ús de substàncies , en un més ampli de rehabilitació psicosocial , amb programes , mètodes , procediments i persones que integren tant elements dels TMS com dels TEUS .

Es proposa , en definitiva, que dos serveis molt diferents , sota el mateix paraigua institucional , s'articulin en un model de treball comú definit en 15 passos :

1 . En la mesura del possible , oferir un tractament INTEGRAT
2 . Compartir IDEOLOGIA de tractament
3 . COORDINACIÓ molt fluïda
4 . AVALUACIÓ acurada de tots dos símptomes per un mateix servei : l'ús de substàncies i la situació clínica
5 . FORMACIÓ i SUPERVISIÓ dels professionals d'ambdues xarxes en tècniques de tractament de salut mental i drogodependències
6 . ENLLAÇOS entre les dues xarxes . A través d'interconsultes o altres
7 . ESPECIALISTES dins dels equips per als pacients duals
8 . PTI (pla terapèutic individual ) i a llarg termini , elaborat i consensuat per ambdues xarxes
9 . Oferir , en la mesura del possible, un ENTORN LLIURE DE DROGUES
10 . ABSTINÈNCIA a tòxics com a objectiu i no com a prerequisit
11 . Tractament farmacològic monitoritzat per evitar, també , abusos de fàrmacs
12 . Fomentar FACTORS DE PROTECCIÓ per reduir la demanda : assertivitat , habilitats socials , resolució de problemes , maneig d'emocions , alternatives d'oci ...
13 . Treballar CONSCIÈNCIA de malaltia d'ambdós trastorns
14 . PREVENIR RECAIGUDES
15 . Psicoeducació al pacient i la seva FAMÍLIA, facilitant informació sobre els dos trastorns i les opcions terapèutiques de les dues xarxes.