Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat
 

En record de Lluïsa Bosch

Dimarts, 14/03/2023


Lluïsa va començar a treballar a la CTM a l'any 1984, tres anys desprès de que la CTM es constituís com a cooperativa. Malgrat que ja era psicòloga, els seus inicis van ser de cuidadora en els recursos d'hospitalització, especialment a Arenys de Munt.

Des d'aleshores Lluïsa va ser cooperativista, és a dir, ho ha estat durant 39 anys.

A l'octubre de l'any 2000 va començar a treballar al Centre de Dia ubicat a Palafolls on, d'entrada, ja va ser Cap de Servei.

Des de l'any 2007 fins al 2013, també va ser patrona de la Fundació Molí d'en Puigvert, en representació de la CTM.

Durant el període essent la responsable del Centre de Dia, va liderar la transició d'aquest cap al Servei de Rehabilitació Comunitària i el desdoblament del Servei incorporant a població jove, a Calella.

Ha participat activament del recorregut de la Orquestra de la Bona Sort, constituïda per usuaris del SRC i d'altres iniciatives de inserció social i laboral.

També ha estat present en la Comissió de Rehabilitació de “Fòrum salut mental” junt amb els demés serveis de Rehabilitació d'aquesta entitat, cercant sinèrgies i elaborant programes comuns.

Ha afavorit la participació del SRC en la dinàmica assistencial de la CTM, participant en el Consell Tècnic de la CTM i possibilitant que els processos i resultats del Servei fossin d'acord amb el model assistencial propi, tant des de la participació en Programes del Pla Director de Salut Mental, com el de la Psicosi Incipient, com en la consecució dels objectius i directrius assistencials marcades pel Departament de Salut.

La seva manera de treballar era molt fàcil, davant dels companys i davant dels usuaris, sempre disposada a escoltar i participar i deixant imprès el seu tarannà en els diferents àmbits laborals i personals.

Ha estat una defensora del model d'atenció en la comunitat que la CTM  ha defensat des d'un bon començament i que desprès de tants anys de la Reforma Psiquiàtrica encara manté, en oposició a un model biomedicalitzat que és el discurs hegemònic, malgrat que les línies del Departament de Salut pretenen un abordatge centrat en la persona i la comunitat.

Sempre estarà present entre nosaltres, com amiga i com a companya.

Març 2023