Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat
 

I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE CANNABIS I ELS SEUS DERIVATS: SALUT, EDUCACIÓ I LLEI

Del 24/11/2017 al 25/11/2017

 

El 24 i 25 de Novembre, es celebrarà a Catoira (Pontevedra) el “I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CANNABIS Y SUS DERIVADOS: SALUD, EDUCACIÓN Y LEY”. La CTM participarà amb la presentació del Pòster “PROTOCOLO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA SANCION POR CONSUMO EN LA VIA PÚBLICA EN MENORES (LO 4/2015)”, elaborat per el Pla Inter municipal de Drogodependències dels Ajuntaments de Calella, Pineda i Tordera, i per professionals de la UAD. www.congresocannabis.es

 

Documents i enllaços