Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat

L'hospital de dia en els plans actuals de salut mental

10 de febrer de 2016
En la conferència central de les Jornada, l'amic i psiquiatre francès Jaques Tosquellas va dissertar sobre el lloc de l'hospital de dia en el conjunt de recursos necessaris per a l'atenció a la salut mental i especialment a la xarxa pública francesa, és a dir, en el context d'una psiquiatria de sector. Va fer un repàs a la importància que va suposar la reforma psiquiàtrica francesa, a la fi dels anys quaranta i dècada dels cinquanta, amb la territorialització dels dispositius i la transformació dels grans hospitals psiquiàtrics a partir de l'anàlisi i qüestionament de la seva dinàmica institucional, per un grup de psiquiatres liderats pel seu pare, Francesc Tosquellas, psiquiatre català que iniciés a l'Institut Pere Mata de Reus un moviment de canvi en l'entendre els objectius i les maneres en una institució d'atenció a malalts mentals. Després de la guerra civil, Francesc Tosquellas va marxar a França on va continuar el seu treball i va propiciar que apareguessin les bases de l'anomenada psicoteràpia institucional en el context d'una psiquiatria de sector.
Jacques Tosquellas amb una constant presència a Catalunya en les anuals Jornada d'Interès Psiquiàtric a Reus en què nombrosos professionals de la salut mental francesos compartien la seva experiència amb els professionals catalans, i acompanyant l'intens paper supervisor que el seu pare va exercir durant les últimes dècades de la seva vida, desenvolupa el seu treball a Marsella, on és responsable d'un sector psiquiàtric.
En la seva presentació va posar en relleu la importància de l'hospitalització parcial com una unitat d'hospitalització que permet al pacient seguir mantenint la seva vinculació amb la família i amb el seu entorn proper però posseint tots els recursos que una hospitalització psiquiàtrica pot oferir, en termes de tractament intensiu i abastant els diferents aspectes implicats en la malaltia mental, des del biològic al que psicològic ja que és social.
Però principalment permet posar l'èmfasi en la psicoteràpia institucional, és a dir, en el conjunt dels processos transformadors que ofereix la institució, en atribuir a totes les seves activitats un contingut terapèutic i on el pacient pot participar en el sentit que la institució adquireix per a ell i per la complexitat de la seva problemàtica psíquica.
La transferència múltiple que tota institució possibilita la dota de diferents possibilitats de treball psicoterapèutic i la transforma en alguna cosa més que en un recinte per a la contenció parcial o per a la dispensació de tractaments o procediments propis, en entendre a la malaltia mental exclusivament com una malaltia de tall mèdic-biològic.
La possibilitat que la institució permeti la circulació de la paraula i aquesta es transformi en l'eix principal del tractament passa a prendre en consideració la subjectivitat del pacient i considerar l'hospital de dia un recurs propici per al tractament del malalt mental greu i que pugui , un cop consolidades les bases per a aquest abordatge, prosseguir en els recursos psiquiàtrics comunitaris l'abordatge multidisciplinar iniciat.
En aquest sentit va esmentar la necessitat que l'equip tractant mantingui un treball articulat i supervisat, tenint en compte tots els elements que es posen en joc en qualsevol acte assistencial, tant en el personal tractat com en el tractant.
Com ensenya la psicoteràpia institucional, tots els actes i els moviments en la institució tenen un sentit i aquest és l'objectiu principal del seu treball.
Exemplificat amb alguns casos, Jaques Tosquellas va posar de manifest la pertinència d'un recurs amb aquestes característiques, amb un abordatge multidisciplinari i amb un temps adequat no només per a la reducció simptomàtica sinó per permetre que tinguin lloc processos transformadors prou consolidats. Incideix també en la necessitat del sentit que l'hospitalització parcial adquireix en el conjunt dels diferents recursos assistencials i en la necessitat que hi hagi nexes de sentit entre ells.
Al meu entendre, la intervenció de Jacques Tosquellas, minuciosa i rigorosa, amb àmplies aportacions clíniques, es va constituir en un oportú referent per delimitar els elements que caracteritzen i justifiquen una hospitalització de dia. Sota aquests supòsits es diferencia d'altres modalitats d'hospitalització parcial els objectius es limitin a l'aplicació d'alguns procediments terapèutics, que no requereixin equips multidisciplinaris ni la consideració de l'hospital de dia com una institució terapèutica en si mateixa. I, evidentment, amb totes les implicacions estructurals, metodològiques i organitzatives que això implica.

Guillem Homet
 
 

 

 


0 Comentaris

Deixa el teu comentari

  Notificació via correu electrònic dels nous comentaris
CTM Salut Mental es reserva la no publicació d'aquells comentaris que pel seu contingut no respectin les normes bàsiques d'educació, civisme i dialeg.