Comunidad Terapéutica del Maresme
servicios salud mental | salutmental.cat

La Geganta Adormida

04 de febrero de 2009

Força vegades el perfil d'unes muntanyes o el contorn capriciós d'una gran roca semblen formes humanes i sovint, d'aquest fet , hi guanyen el nom.  I, habitualment,  va incorporada una llegenda.
Aquestes formes poden ser molt o poc nítides, molt o poc visibles, depenent des d'on es miren  o depenent de les vicissituds del temps. També de la intencionalitat de la mirada. Inclús, des d'un altre indret no massa llunyà, des d'una altre vessant o en un altre moment del dia son difícils de veure o simplement no es poden veure. O bé,  no es deixen  veure, qui sap?.  Inclús, per aquest motiu, poden arribar a tenir un altre nom.

És com passa amb la Geganta Adormida, al Pallars, que ara es veu molt, ara quasi rés o bé no es veu. Però quasi tothom sap que hi és.

A tall de metàfora, els serveis d'atenció a la salut mental en un territori poden ocupar un lloc semblant:  en ocasions molt visibles, poc o gens en d'altres; amb una determinada intenció o funció i,  desprès,  amb una altre. Ara molt presents, ara quasi absents. Inclús amb un nom i uns atributs i més endavant amb uns altres, depenent del que faci, del lloc des d'on es miri o de les expectatives que generi.

L'objecte del seu treball, més enllà de les dificultats i carències de tota mena, pròpies i alienes, és l'atenció a persones amb malaltia mental  i ha de tenir com a objectiu final la millora de la seva qualitat de vida. La complexitat de l'objectiu i l'estigma que l'envolta dificulten la necessitat de la inserció social i laboral. En el moment en que l'autonomia del pacient, és a dir, el respecte a les seves necessitats i expectatives i a la seva llibertat, està per damunt d'altres consideracions clíniques i socials, el treball és d'atenció, de cura i d'acompanyament amb la més breu i petita ajuda possible.

Una atenció centrada en la persona  i respectant al malalt mental com a subjecte.

Evidentment, aquest hauria de ser el fil conductor del conjunt de recursos i iniciatives de la Comunitat Terapèutica del Maresme que, des de fa trenta-dos anys, està realitzant tasques en aquest àmbit en el Maresme. Això desvetlla tot un treball de complicitat amb el teixit comunitari d'aquest territori.  En el qual, evidentment,  hi és la coparticipació dels distints recursos d'atenció sanitària i social.

S'ha fet, i s'ha de seguir fent, un esforç d'aprofundir en els lligams amb l'atenció primària de salut, en protocols i programes i en la fluïdesa de la co-responsabilitat.

Ambdós Centres de Salut Mental d'Adults, a Calella i a El Masnou, i els CSM Infantil i Juvenil a Calella, responsables de l'atenció primera i de la continuïtat,  segueixen aportant els Programes de Suport a la Primària a tots els CAP del Maresme Nord i Maresme Sud i el Programa Salut i Escola. També amb els serveis socioassistencials, els Equips d'Atenció Psicopedagògica i la Direcció General d'Atenció a la Infància.

Des de l'hospitalització, en la Clínica de Subaguts a Arenys de Munt i l'Hospital de Dia a Malgrat de Mar, aprofundint en la relació amb la comunitat i els sistemes d'assistència social, el sistema judicial i les mesures penals alternatives, etc.  per tal d'afavorir les altes i transformar la comunitat en un escenari terapèutic.

La rehabilitació d'allò que malmet la malaltia mental, en el ventall de recursos que van des dels programes TMS i TMG lligats als CSM, passant pel PSI i arribant al Centre de Dia. Desprès, tot l'arc de recursos d'inserció laboral, des del treball amb l'empresa ordinària, com és l'Equip d'Inserció Laboral ( a Palafolls, Pineda i Premià ) fins a les tasques de la Fundació Molí d'en Puigvert amb el Pre-laboral ( a Palafolls i El Masnou ) i totes les activitats del treball protegit en distints punts del Centre Especial de Treball dispersos en el Maresme. També la Llar Residència a Malgrat de Mar i els pisos protegits  ( a Premià de Mar i Malgrat de Mar ) suplint les necessitats d'habitatge.

Aquest conjunt d'actuacions van dirigides a tractar persones i generar igualtat d'oportunitats per a una vida digna i lliure de prejudicis.

En aquest sentit, s'ha sostingut la pàgina web de divulgació i ajuda a la persona amb malaltia mental, familiars i ciutadania en general, www.salutmental.com, amb una inesperada quantitat de més de cent visites diàries  en el Maresme.

S'ha iniciat una experiència d'un programa de ràdio quinzenal amb la participació en xarxa  de totes les emissores de ràdio municipals del Maresme, el programa “ObertaMent”,  amb uns resultats molt satisfactoris i que es pensa continuar reforçant en la temporada vinent.

Segueix igualment “Ràdio Paella”, programa realitzat a Ràdio Malgrat i també la “Orquestra Bona Sort” que ja ha tocat per a tot arreu a Catalunya, ambdues iniciatives realitzades per les persones en tractament en el Centre de Dia.

Cal continuar junt amb les famílies, que suporten part important del cost, a diferents nivells, de les conseqüències de la malaltia mental, col·laborant amb les associacions de familiars, al Club Social d'ESQUIMA a El Masnou i l'associació del Maresme Nord. També amb AFAMMMA de Mataró.

La CTM amb el seu quefer en aquests anys participa en  activitats docents a través dels diferents concerts amb Universitats i Institucions de Catalunya.

En relació a la cooperació en el tercer món, ha continuat liderant la iniciativa a Nicaragua on s'ha augmentat considerablement la presència i activitat amb la construcció i inauguració d'una Unitat d'Hospitalització a l'Hospital Regional de Bluefields per al tractament de crisis i d'addiccions, els primers llits psiquiàtrics de tota la costa nicaragüenca del Carib. També el programa d'atenció a les víctimes de la violència de gènere. S'ha desplegat una  intervenció àmplia de prevenció en addiccions a les Escoles i de capacitació d'agents de salut. Es segueixen formant alumnes de l'Escola d'Infermeria. Enguany, a més de l'equip consolidat de nou professionals nicaragüencs, s'ha augmentat la dotació amb la contractació de personal d'infermeria per l'hospitalització i s'han enviat sis professionals distints des de Catalunya per organitzar i potenciar les noves iniciatives.

Seguint amb la metàfora inicial, hem estat presents unes vegades més, unes altres menys, intervenint o acompanyant a les persones amb malaltia mental, amb èxit o sense, però amb intenció de donar serveis visibles i, a vegades, no tan visibles, tal com es presenta la Geganta Adormida. La llegenda diu que hauria de despertar per foragitar els possibles enemics. Esperem que des de la seva torre de guaita tracti d'impedir  que l'estigma s'interposi en el reconeixement de les persones amb malaltia mental com a ciutadans amb plens drets.

Guillem Homet
Director Mèdic
2009

 

 

 


0 Comentarios

Deja tu comentario

  Notificación vía correo electrónico de los nuevos comentarios
CTM Salud Mental se reserva la no publicación de los comentarios que por su contenido no respeten las normas básicas de educación, civismo y diálogo.