Comunidad Terapéutica del Maresme
servicios salud mental | salutmental.cat

Asociaciones pacientes

Cada vegada més han d´anar prenent cos les associacions d´usuaris o de persones amb malaltia mental. A Catalunya, a Espanya i a Europa hi han diverses associacions organitzades i dirigides per usuaris, i que tenen com a objectiu la defensa dels drets i interessos del col·lectiu. Vincular-se a aquestes associacions pot ser un camí per posar en comú problemàtiques del dia a dia i reivindicar espais d´expressió comuns.

ADEMM usuaris de la salut mental:

  • Despatx: C/ Septimània, 31 - dcho 10 - Barcelona
  • Correu postal:   Hotel d´Entitats - C/ Providencia, 42-  08024 Barcelona
  • Contacte: Tel:  93 217 09 37  Fax: 93 213 08 90    Mòbil:  619 08 02 29 
    ademm@ademm-usm.org - www.ademm-usm.org

Asociación Bipolares de Cataluña

  • www.bipolars.org