Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat
 

Pacte territorial 2013/2014 Barcelonès Nord - Baix Maresme

Dimarts, 08/07/2014
S'estan complint segons el previst els acords signats pel període 2013-2014 pel CatSalut amb els proveïdors de serveis del Barcelonès Nord i Baix Maresme, entre els que es troba la Comunitat Terapèutica del Maresme.
En total són 10 entitats proveïdores les que es comprometen a signar un pacte per a millorar la qualitat i eficiència de l'atenció, l'accessibilitat i el nivell de resolució dels serveis sanitaris i la satisfacció de la ciutadania.
L'objectiu és donar resposta a les seves necessitats i oferir una atenció sanitària més integrada. L'esperit del pacte territorial d'aliança entre proveïdors i CatSalut al voltant del sistema capitatiu, està també incorporat a la iniciativa de l'aliança estratègica de Maresme Continuum.