Comunitat Terapèutica del Maresme
serveis salut mental | salutmental.cat
 

Comissió del Pla Interdepartamental d’Atenció Integrada Sanitària i Social, el PIAISS

S'estan fent les presentacions per a gestors i direccions assistencials del treball que està realitzant la Comissió del Pla Interdepartamental d'Atenció Integrada Sanitària i Social, el PIAISS, que el Departament de Salut i el Departament de Benestar Social i Família estan posant en marxa. 
Dilluns, 07/07/2014
Es pretén que hi hagi un consens i un compartir accions entre les actuacions concretes d'un i altre Departament en una atenció centrada en la persona. És especialment important en el tema de la cronicitat i en el dels malalts d'atenció complexa, on es fa imprescindible uns objectius comuns. Entre les accions que s'endegaran properament, serà el de la Història única socio-sanitària, la unificació de recursos en àmbits concrets, les rutes assistencials, etc.
De fet, en l'àmbit de la salut mental, la multidisciplinarietat, les reunions de coordinació, el treball al voltant de les derivacions, la complementarietat dels serveis, la racionalització d'espais terapèutics i rehabilitadors ja és un fet des de fa temps.
Entre altres consideracions, en el Maresme la implementació del Capitatiu com experiència pilot, que dura des de fa varis anys ja és una manera d'articulació i racionalització de recursos que en la majoria de Catalunya encara no s'ha posat en marxa.